Kilian Trade

Консултиране

Консултираме нашите клиенти за:

 

Валутни курсове (кога е подходящо да купуват и продават особено полезно за вносители и износители, които имат честа обмяна на валута). Практиката показва, че компаниите могат да си спестят не малко средства, ако купуват или продават в подходящия момент. 

 

Покупка на суровини. Можем да ви направим анализ на стоките (борсови, за да има история на цените) и съответната прогноза за тяхната цена. Така ще закупите или продадете стоката на по-подходяща цена, което ще доведе до положителен ефект във въшия баланс.

Примерни анализи можете да видите тук:

 

Консултираме нашите клиенти също така и за ....

 

Хеджиране - много често фирми не могат да избегнат управляват валутния и лихвен риск. Това е риск, който може да бъде управляван. Това ще доведе до реално по-малки загуби. Риска може да бъде управляван частично или изцяло.

 

Парични потоци - управлението на паричните потоци ...