Kilian Trade

Хеджиране

Много често в практиката сме виждали как фирми губят пари от сделки, защото не са оценили риска. Виждали сме как други пропускат да спечелят пари, поради неправилно изчисление на входящите и изходящите парични потоци.  Разпределението на входящите парични потоци във времето е задача, която може да даде цялостна картина за дейността на фирмата, но и поглед за това кога какви средстсва ще са необходими или пък ще са свободни, за да може да се прецени най-правилно паричната политика на фирмата за даден период от време.  Грешката, която допускат много мениджъри, е че не могат да направят разлика между работата на главния счетоводител на фирмата и финансовия директор. За съжаление това е все още едно и също за много от фирмите у нас. А разликата е огромна. Не подценяваме ролята на главния счетоводител, но той е човек, който има грижа за счетоводството на фирмата. Докато финансовия директор е финансист, тоест човек, който се занимава с по-различни дейности. Те не са взаимо заменяеми, а допълващи се.   Когато се използват изцяло възможностите на финансовите продукти, от финансисти, те може да се структурират по определен начин, който да доведе до по-добри финансови резултати! Нашият екип е съставен от финансисти с дългогодишен опит в управлението на парични потоци и работа с финансови инструменти.

 

Оптимално използване на финансовите инструменти

Използването на сложни финансови инструменти или комбинирането на финансови инструменти е висш пилотаж в икономиката.   Много често с помощта на деривативни финансови инструменти може да се постигне много по-добър резултат, да се хеджират парични потоци, да се използват като вид застраховка срещу загуба и други.   Това изисква задълбочени познания за пазара на финансовите инструменти, опит, както и умение за боравенето с финансови инструменти.  Структурирането на продукти и възпроизвеждането на един продукт като сбор от множество финансови инструменти е сложна задача, но дава добри резултати.  Ние имаме много години зад гърба си като търговци на финансови инструменти и познаваме пазара. Чрез правилното използване подходящите финансови инструменти, може да се постигне добър резултат за фирмите, които са наши клиенти.  Както вече казахме хеджирането понякога е сложен процес. Чрез нас, клиентите постигат повече и могат да разчитат на оптимизирането на паричните потоци, на намаляване на риска от загуба при неблагоприятно движение на лихвените проценти или на валутните курсове, на други неблагоприятни събития в икономиката.  Деривативите могат да се използват от всички фирми, малки, големи, износители, вносители, тоест всички, които работят с пари!

 

Аналитични продукти

Всяка фирма има нужда от насока за своята дейност. Дали сте вносител и трябва да купите валута, за да платите стоките, които внасяте или сте износител и трябва да превалутирате валутата, с която са ви платили в местна няма значение, Вие имате нужда от качествен съвет - кога е най-подходящото време, за да извършите тази операция, за  да избегнете максимално валутният риск. Това не означава, че риска е на 100% минимизиран, но шанса да се сблъскате с него е възможно най-малък.  Нашите анализи и прогнози ще ви дадат вярната посока, на която можете да разчитате във вашето ежедневие. Освен, че ние ще ви дадем необходимата информация, в точния за вас момент, ние ще ви изпращаме и бюлетини за най-важните събития, за промяната на цените на основни стоки, валута, акции на големи международни предприятия и др.   Така вие ще бъдете винаги в час с това какво се случва на международните пазари. С цел да не товарим пощата ви с излишни материали, ние ще ви предоставим възможност да изберете вида на информацията, която желаете да получавате, както и честотата с която да я получавате!  С годините доказахме, че нашата информация е качествена и анализите ни може да се наредят сред най-добрите в международен план.  Вие можете да ни се доверите!

  • Технически анализ
  • Фундаментален анализ
  • Бюлетини
  • Прогнози

 

 

Презентация

Презентация за компанията и предлаганите услуги. Изтеглете в PDF формат тук: